Keresés a Bibliában

15

1Dávid zsoltára.
Uram, ki lakhat sátradban?
Ki tartózkodhat szent hegyeden?

2Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik,
aki igazat gondol szívében,

3aki nyelvével nem követ el álnokságot,
felebarátjának nem tesz rosszat,
nem ad hitelt embertársa gyalázásának.

4Aki előtt a gonosz nem ér semmit,
de nagyra tartja azokat, akik az Urat félik.
Aki esküjét nem vonja vissza, még ha kárára is van,

5pénzét nem adja kamatra,
s vesztegető ajándékot nem fogad el az ártatlan ellen.
Aki így cselekszik, meg nem inog sohasem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,1 Tanító jellegű, liturgikus ének, a fogság előtti időkből származik. A zarándokok Jeruzsálembe jönnek, a szentélyhez: számukra ez nemcsak vallási előírás, amelyet be kell tartaniuk, hanem erkölcsi kötelességüknek is érzik a szentély meglátogatását. A zsoltárból kiderül, hogy a Tízparancsolat korántsem tartalmaz minden vallási előírást. A szöveg azt is megmutatja, hogy mennyire elválaszthatatlan egymástól az erkölcs és a vallás, hogy a vallási és a szociális kötelességek mennyire összetartoznak, és mennyire függnek egymástól. Már akkoriban is harcolni kellett a puszta vallási formalizmus ellen.

Következő zsoltár