Keresés a Bibliában

Az emberek romlottsága – (Vö. Zsolt 53)

14 1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 3Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 4Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik – de az ÚRhoz nem kiáltanak –, 5hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van! 6A nincstelen tervét csúffá tennétek, de az ÚR az ő oltalma! 7Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az ÚR jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár