Keresés a Bibliában

14 1Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék. (Zsolt 10,4;53,3) 2Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső? (Zsolt 33,12) 3Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. (Róm 3,11-17) 4Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, a kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? (Zsolt 79,7; Hós 7,7) 5Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van! (Zsolt 10,8-10) 6A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. 7Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákób örül majd és vigad Izráel. (Zsolt 53,7;1Krón 15,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár