Keresés a Bibliában

Látomás négy szarvról és négy kovácsról

2 1Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. 2Azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mik ezek? Ő pedig így felelt nekem: Ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet.
3Azután az ÚR négy kovácsot mutatott nekem. 4Ezt kérdeztem: Mit akarnak ezek csinálni? Így felelt: Ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára, és szétszórták.

Látomás Jeruzsálem jövendő nagyságáról

5Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőzsinórral a kezében. 6Megkérdeztem: Hová mégy? Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles és milyen hosszú.
7Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda hozzá, 8akinek ezt mondta: Fuss oda ehhez az ifjúhoz, és mondd meg neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne! 9Én magam oltalmazom mindenfelől – így szól az ÚR –, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen.
10Jaj! Jaj! Fussatok ki az északi országból – így szól az ÚR –, hiszen szétszórtalak benneteket a négy égtáj felé! – így szól az ÚR. 11Jaj! Menekülj, Sion, aki Babilóniában laksz!
12Mert a Seregek URa, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja! 13Majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek! Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem.
14Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni – így szól az ÚR. 15A többi nép is csatlakozik az ÚRhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok. 16Az ÚR birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a szent földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.
17Csendesedjék el mindenki az ÚR előtt, mert elindult szent lakhelyéről!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet