Keresés a Bibliában

2 1Felemelém ismét szemeimet, és ímé, láték egy férfiút és a kezében mérő-kötelet. (4Móz 24,17) 2És mondám: Hová mégy te? És mondá nékem: Megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam: mennyi a széle és mennyi a hossza? (Ezék 37,14;Ámós 8,10) 3És ímé, az angyal, a ki beszél vala velem, kijöve, és más angyal is kijöve eléje. (2Kir 23,10.2Krón;35,22-25) 4És monda annak: Fuss, és szólj e gyermekhez, mondván: Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne levő emberek és barmok sokasága miatt. 5Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat ő benne! (Ésa 4,4.5) 6Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. (Luk 6,12;9,18) 7Jaj Sion! Szabadítsd ki magadat, ki Babilon leányánál lakozol. 8Mert így szól a Seregeknek Ura: Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, a kik fosztogatnak titeket, mert a ki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. (Zsolt 16,4) 9Mert ímé én felemelem kezemet ellenök, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem. (5Móz 18,20) 10Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom! így szól az Úr. (Ésa 60,6; Zsolt 72,10.15) 11És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád engem. 12És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az ő osztályrészét a szent földön, és újra magáévá fogadja Jeruzsálemet. 13Hallgasson minden test az Úr előtt: mert felkelt az ő szentséges helyéről. (Hab 2,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet