Keresés a Bibliában

III. VÁDBESZÉD IZRAEL ELLEN

Az Úr szemrehányást tesz népének

6 1Halljátok hát az Úr szavát! Rajta! Szállj perbe a hegyek előtt, a halmok hallják meg szavadat! 2Halljátok meg az Úr panaszát, hegyek és ti, erős alapjai a földnek! Mert perbe száll az Úr népével, vádbeszédet mond Izrael ellen. 3„Népem! Mit vétettem neked? Mi eshetett nehezedre? Felelj nekem! 4Talán az, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, kiszabadítottalak a szolgaság házából? Hogy Mózest, Áront és Mirjamot küldtem előtted? 5Népem! Emlékezz csak, mi volt Balaknak, Moáb királyának a terve? És mit felelt neki Bileám, Beor fia? … Sittimtől Gilgalig, hogy megismerd az Úrnak igazságos tetteit.” 6„Mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé? Álljak oda égőáldozatokkal, egyesztendős borjakkal? 7Kosok ezreiben telik-e az Úrnak kedve, vagy áradó olajpatakokban? Feláldozzam-e elsőszülöttemet vétkemért, méhem gyümölcsét saját bűnömért? 8„Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.”

A csalók ellen

9Íme az Úr szava! Ezt üzeni a városnak: Halljátok meg, törzs és akik egybegyűltetek! 9A gazdagok eltelnek erőszakkal, a lakosok hazugságot beszélnek. 10Eltűrhetem-e a hamis mércét, a kicsire szabott, gyűlöletes mérőt? 11Jogosnak tarthatom-e a hamis mérleget, és a zacskóban a hamis súlyokat? 12 13Azért hozzáláttam, hogy sújtsalak, hogy pusztítsalak a bűneid miatt. 13Vetsz majd, de nem aratsz, sajtolod az olajat, a mustot, de olajjal nem kened magad, és nem iszol a borból. 14Eszel majd, de nem lakol jól soha; amit félreteszel, azt nem mentheted meg, s ha megmented is, kiszolgáltatom a kardnak. 15

Szamária példája

16Omri törvényeit követed és Acháb házának tetteit; szándékaik szerint jársz el, hogy intő példává tegyelek, lakóidat meg nevetség tárgyává, hogy viseljétek a népek gyalázkodását.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet