Keresés a Bibliában

13 1Így szólt hozzám az Úr: »Menj, vásárolj magadnak egy lenövet, és tedd a derekadra, de vízbe ne rakd!« 2Megvásároltam az övet az Úr igéje szerint, és a derekamra tettem. 3Akkor másodszor is hangzott az Úr igéje hozzám: 4»Vedd az övet, melyet vásároltál, és a derekadon van! Kelj fel, menj az Eufráteszhez, és rejtsd el ott a sziklahasadékban!« 5Erre elmentem, és elrejtettem az Eufrátesznél, amint az Úr megparancsolta nekem. 6Történt pedig sok nap múltán, hogy az Úr ezt mondta nekem: »Kelj fel, menj az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet, melyről megparancsoltam neked, hogy rejtsd el ott!« 7Erre elmentem az Eufráteszhez, kiástam és elvettem az övet arról a helyről, ahova elrejtettem; de íme, az öv tönkrement, és semmire sem volt használható. 8Akkor hangzott az Úr igéje hozzám: 9»Így szól az Úr: Így fogom tönkretenni Júda büszkeségét és Jeruzsálem nagy büszkeségét. 10Ez a gonosz nép, amely vonakodik meghallgatni igéimet, szíve megátalkodottsága szerint jár, és más istenek után megy, hogy azoknak szolgáljon, és előttük boruljon le, olyan lesz, mint ez az öv, mely semmire sem használható. 11Mert ahogy az öv az ember derekához tapad, úgy tapasztottam magamhoz Izrael egész házát és Júda egész házát – mondja az Úr –, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicsőségem és ékességem; – de nem hallgattak rám.
12Mondd azért nekik ezt az igét: Így szól az Úr, Izrael Istene: Minden korsó megtelik borral. Erre majd azt mondják neked: ‘Vajon nem tudjuk-e jól, hogy minden korsó megtelik borral?’ 13Akkor mondd nekik: Így szól az Úr: Íme, én megtöltöm ennek az országnak minden lakóját, a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem minden lakóját részegséggel. 14És odacsapom őket, egyiket a másikhoz, apákat és fiakat együtt – mondja az Úr. – Nem szánakozom, nem könyörülök és nem irgalmazok: elpusztítom őket.«

15Halljátok és fogjátok fel fületekkel:
ne legyetek kevélyek, mert az Úr szólt!

16Adjatok az Úrnak, a ti Istenetek dicsőséget,
mielőtt besötétedne,
és mielőtt megbotlana lábatok
a homályos hegyeken!
Világosságra vártok,
de ő halál árnyékává teszi azt,
sötét felhővé változtatja.

17Ha nem hallgatjátok meg ezt,
titokban sírni fog a lelkem a gőg miatt;
könnyezve könnyezik és könnyet hullat a szemem,
mert fogságba került az Úr nyája.

18»Mondd a királynak és az anyakirálynénak:
Alacsonyra üljetek,
mert leesett fejetekről ékes koronátok!

19A délvidék városai el vannak zárva,
és nincs, aki megnyissa őket.
Fogságba került egész Júda,
fogságba került teljesen.

20Emeld fel szemedet,
és nézd az észak felől érkezőket!
Hol van a neked adott nyáj,
pompás juhaid?

21Mit mondasz majd, amikor föléd rendeli,
akiket te szoktattál oda magadhoz:
bizalmas barátaidat, a fejed fölé?
Vajon nem fognak el fájdalmak téged,
mint a szülő asszonyt?

22Talán azt mondod szívedben:
‘Miért értek engem ezek?’
Sok bűnöd miatt hajtották fel ruhádat,
és követtek el erőszakot rajtad.

23Vajon megváltoztathatja-e bőrét az etióp,
vagy tarka csíkjait a párduc?
Akkor tudtok majd ti is jót tenni,
akik hozzászoktatok a gonosztevéshez.

24Szétszórom őket mint a pelyvát,
amely tovaszáll a pusztai szélben.

25Ez a te sorsod és kimért részed tőlem
– mondja az Úr –,
mert megfeledkeztél rólam,
és a hazugságban bíztál.

26Ezért én is felhúzom ruhádat az arcodig,
hogy láthatóvá legyen szégyened:

27házasságtöréseid és nyihogásaid,
paráznaságod gaztette.
A magaslatokon, a mezőn
láttam undokságaidat.
Jaj neked, Jeruzsálem,
nem tudsz megtisztulni!
Meddig tart ez még?«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,12 Isten megrészegíti népét haragjának kelyhéből, szenvedésekkel.

13,18 Jojachin és anyja Kr. e. 597-ben elvesztették a koronájukat (2Kir 24,8-17).

13,20 A népek, akiknek Izrael eladta magát, megalázzák majd őt mint egy szajhát.

Előző fejezet Következő fejezet