Keresés a Bibliában

12

1Igaz vagy, Uram,
ha vitatkozom is veled;
mégis hadd folytassak pert veled!
Miért sikeres az istentelenek útja?
Nyugodtan élnek mind a hűtlenül elpártolók.

2Elültetted őket, gyökeret is vertek,
fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak;
közel vagy a szájukhoz,
de távol a veséjüktől.

3Te, Uram, ismersz engem, látsz engem,
és megvizsgáltad, hogy szívem veled van.
Különítsd el őket, mint juhokat a levágásra,
és jelöld meg őket a leölés napjára!

4Meddig fog még gyászolni a föld,
és lesz száraz az egész mező füve?
A rajta lakók gonoszsága miatt
eltűnt állat és madár;
mert azt mondták:
»Nem fogja meglátni végünket!«

5»Ha gyalogosokkal futottál, mégis kifárasztottak,
hogyan fogsz versenyezni a lovakkal?
Békés földön biztonságban érzed ugyan magad,
de mit csinálsz majd a Jordán sűrűjében?

6Bizony, még testvéreid és atyád háza is,
még ők is hűtlenek lettek hozzád,
még ők is teli torokkal kiáltoznak mögötted.
Ne higgy nekik, még ha jót mondanak is neked!«

7»Elhagytam házamat,
elvetettem örökségemet;
átadtam lelkem kedvesét
ellenségeinek kezébe.

8Olyan lett hozzám örökségem,
mint oroszlán az erdőben:
kieresztette ellenem hangját,
ezért meggyűlöltem őt.

9Vajon tarka madár az én örökségem,
melyet madarak fognak körül?
Gyertek, gyűljetek össze, mezei vadak mind,
jöjjetek enni!

10Sok pásztor pusztította szőlőmet,
eltiporták osztályrészemet;
drága osztályrészemet
puszta sivataggá tették.

11Pusztává tették,
gyászol előttem pusztaságként;
elpusztult az egész ország,
mert nincs senki, aki szívére venné.«

12Minden kopár dombra a sivatagban
pusztítók jöttek,
mert az Úr kardja emészt
az ország egyik végétől az ország másik végéig;
nincs békessége egyetlen testnek sem.

13Búzát vetettek, de tövist arattak,
kimerültek, de nincs hasznuk belőle.
Szégyenkezzetek termésetek miatt,
az Úr izzó haragja miatt!

14Így szól az Úr minden gonosz szomszédom ellen, akik hozzányúlnak az örökséghez, melyet örökségül adtam népemnek, Izraelnek: »Íme, én kitépem őket földjükből, és Júda házát is kitépem közülük. 15De ez történik majd: miután kitéptem őket, ismét megkönyörülök rajtuk, és visszaviszem őket, mindegyiket a maga örökségébe és mindegyiket a maga földjére. 16Ez történik: ha majd jól megtanulják népem útjait, úgyhogy az én nevemre esküsznek: ‘Él az Úr!’ – ahogy megtanították népemet Baálra esküdni –, akkor felépülnek népem között. 17De ha nem hallgatják meg, gyökerestül kitépem és elpusztítom azt a nemzetet« – mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Hasonló Jób kérdése (Jób 21,7-13; vö. Zsolt 73,3-12). Válaszul egy kérdést kap: Ha már most kétségbe esel, mit fogsz tenni később, amikor még többet kell szenvedned?

12,7 Vö. 2Kir 24,2-4.

12,14 A szomszédos pogány népek éppúgy, mint Izrael, fogságba kerülnek bűneik miatt, de ha megtérnek, Isten őket is hazavezérli.

Előző fejezet Következő fejezet