Keresés a Bibliában

3 1A szárdeszi egyház angyalának írd meg:
Így szól az, akié az Isten hét szelleme és a hét csillag: Ismerem cselekedeteidet, hogy van neved, hogy élsz, de halott vagy! 2Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik közel vannak a halálhoz, mert műveidet nem találom teljesnek Istenem előtt. 3Emlékezz tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha pedig nem leszel éber, úgy érkezem hozzád, mint a tolvaj, és nem fogod tudni, melyik órában jövök hozzád. 4De vannak néhányan nálad Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruháikat, és velem fognak járni fehérben, mert megérdemlik. 5Aki győz, így fog fehér ruhába öltözni, és nem törlöm ki nevét az élet könyvéből, és megvallom nevét Atyám és angyalai előtt.
(Zsolt 69,29) 6Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!
7A filadelfiai egyház angyalának írd meg:
Így szól a Szent, az Igaz, akié Dávid kulcsa; aki ha valamit megnyit, azt senki sem zárja be; ha valamit bezár, azt senki sem nyitja ki: (Iz 22,22) 8Ismerem cselekedeteidet. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki sem zárhat be. Bár kevés az erőd, mégis megtartottad igémet, és nem tagadtad meg nevemet. 9Íme, odaadok egyeseket a sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, holott nem azok, hanem hazudnak; íme, megteszem, hogy eljöjjenek és lábadhoz boruljanak , és megtudják, hogy szeretlek téged. (Iz 60,14) 10Mivel megőrizted béketűrésem igéjét, én is megőrizlek téged a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. 11Íme, csakhamar eljövök! Tartsd meg, amid van, hogy senki se vegye el koronádat! 12Aki győz, azt oszloppá teszem Istenem templomában, és nem megy ki többé, és ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely leszáll az égből Istenemtől, és saját, új nevemet.
(Ez 48,35;Iz 62,2) 13Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!
14A laodíceai egyház angyalának írd meg:
Így szól az Ámen, a hűséges és igaz tanú, aki Isten teremtésének kútfeje: (Zsolt 89,38; Péld 14,5; 8,22G) 15Ismerem cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem meleg; bár hideg volnál vagy meleg! 16De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni a számból. 17Mert azt mondod: ‘Gazdag vagyok, és igen sok kincsem van, nem szorulok rá semmire’, és nem tudod, hogy nyomorult és szánalmas vagy, szegény, vak és meztelen, (Óz 12,9) 18tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált színaranyat, hogy meggazdagodj; ölts fehér ruhát, hogy ne legyen látható meztelenséged szégyene; s végy gyógyírt, hogy bekend a szemed, és láss. 19Akiket szeretek, azokat korholom és megfenyítem; buzdulj tehát föl, és térj meg. (Péld 3,12) 20Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem. 21Aki győz, annak megadom, hogy velem üljön trónomon, mint ahogy én is győztem, és Atyámmal ülök az ő trónján.
22Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,8 Nyitott ajtó: az evangélium hirdetésének kedvező lehetősége. Filadelfia nem volt ugyan jelentős egyház, de helyzeténél fogva az evangélium közvetítője lehetett a frígiai fennsík települései felé.

Előző fejezet Következő fejezet