Keresés a Bibliában

Levél a szárdeszi egyházhoz.

3 1A szárdeszi egyház angyalának írd meg: így szól, akié Isten hét lelke és a hét csillag: Ismerem tetteidet. Tudom, hogy élőnek tartanak, de halott vagy. 2Ébredj föl, erősítsd meg a többit, aki halálán van. Tetteidet nem találom tökéletesnek Istenem előtt. 3Jusson eszedbe tehát a tanítás, amit kaptál és hallottál. Tarts ki mellette és térj meg. Ha nem virrasztasz, mint a tolvaj jövök (hozzád) és nem fogod tudni, mely órában érkezem. 4De vannak néhányan Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruháikat. Velem fognak járni fehér ruhában, mert megérdemlik. 5A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki többé az élet könyvéből, hanem megvallom Atyám és angyalai előtt. 6Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.

Levél a filadelfiai egyházhoz.

7A filadelfiai egyház angyalának írd meg: így szól a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyit és senki be nem zárja, bezár és senki ki nem nyitja: ismerem tetteidet. Nézd, nyitott ajtót bíztam rád, amelyet senki be nem zárhat. 8Bár kevés az erőd, mégis megtartottad tanításomat és nem tagadtál meg engem. 9Nézd, adok neked néhányat a sátán zsinagógájából, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, lábadhoz boruljanak és ráeszméljenek, hogy szeretlek téged. 10Mivel megőrizted állhatatosságra buzdító igémet, én is megőrizlek a megpróbáltatás órájában, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. 11Ragaszkodj ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. 12A győztest oszloppá teszem Isten templomában, és többé nem távozik onnan. Ráírom Istenem nevét, és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből, Istentől szállt alá, valamint az én új nevemet. 13Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.

Levél a laodíceai egyházhoz.

14A laodíceai egyház angyalának írd meg: Így szól az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje: 15ismerem tetteidet. Nem vagy se hideg, se meleg. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! 16De mivel langyos vagy és se hideg, se meleg, kivetlek szájamból. 17Azt mondod: gazdag vagyok, dúsgazdag, semmire sincs szükségem. Hát nem tudod, hogy nyomorult vagy és szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen! 18Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben tisztult színaranyat, hogy meggazdagodjál; fehér ruhát, hogy magadra öltsd és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és kenőcsöt, hogy megkend szemeidet és láss. 19Mindazt, akit szeretek, korholom és megfenyítem. Buzdulj föl és tarts bűnbánatot! 20Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem. 21A győztesnek megadom, hogy velem üljön trónomon, amint én is győztem és Atyámmal ülök trónján. 22Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet