Keresés a Bibliában

32

1Íme, igazságosan uralkodik majd egy király,
és a fejedelmek jog szerint kormányoznak.

2Olyan lesz mindegyik, mint rejtekhely a szél elől,
és mint búvóhely a zivatar elől;
mint patakok vize a száraz vidéken,
és súlyos szikla árnyéka a tikkadt földön.

3Nem homályosul el a látók szeme,
és a hallók füle érteni fog.

4Az oktalanok szíve megérti a tudományt,
és a dadogók nyelve folyékonyan pereg.

5Nem hívják többé a balgát nemesnek,
és a csalót nem mondják tisztességesnek.

6Mert a balga balgaságot beszél,
és szíve gonoszságot forral,
hogy aljasságot cselekedjék,
és hamisságot szóljon az Úr ellen;
hogy kielégítetlenül hagyja az éhező vágyát,
és a szomjazótól megtagadja az italt.

7A csaló eszközei gonoszak, terveket sző,
hogy hazug beszéddel tönkretegye az alázatosakat,
még ha a szegény be bizonyítja is igazát.

8Aki nemes, nemes terveket sző,
és kitart a nemes dolgokban.

9Ti büszke asszonyok, keljetek föl,
halljátok hangomat!
Elbizakodott leányok,
fogjátok fel fületekkel beszédemet!

10Esztendő esztendőre következik,
és reszketni fogtok, ti elbizakodottak,
mert vége lesz a szüretnek,
és gyümölcsszedés sem jön többé.

11Remegjetek, ti büszkék, reszkessetek, ti elbizakodottak!
Vetkőzzetek mezítelenre, és övezzétek fel csípőtöket!

12Verjétek melleteket a gyönyörű mezőkért,
a termékeny szőlőtőért,

13népem földjéért, melyet tüske és tövis ver fel,
minden örvendező házért, a vigadozó városért!

14Mert a palota üres lesz, a népes város elhagyott;
az Ófel és az őrtorony barlang lesz örökre,
vadszamarak öröme, nyájak legelője.

15Végül kiárad ránk a lélek a magasból,
és a sivatag gyümölcsöskertté válik,
a gyümölcsöskert pedig erdőnek számít.

16Jog lakik majd a sivatagban,
és igazság honol a gyümölcsöskertben.

17Az igazság műve béke lesz,
az igazság eredménye pedig nyugalom
és biztonság örökre.

18Népem békés otthonban lakik,
biztonságos hajlékokban
és gondtalan nyugalomban.

19Az erdő pedig teljesen kidől,
s a város mélyre süllyed.

20Boldogok vagytok,
akik mindenütt víz mellett veteményeztek,
és nincs béklyóban az ökrötök, szamaratok lába!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

32,1 Vö. 11,1-5.

32,9 Egy éven belül odalesz az asszonyok gondtalan elbizakodottsága (vö. 3,16-4,1).

Előző fejezet Következő fejezet