Keresés a Bibliában

33

1Jaj neked, pusztító, aki még nem pusztultál el,
rabló, akit még nem raboltak ki!
Ha befejezed a pusztítást, el fogsz pusztulni,
ha bevégzed a rablást, ki fognak rabolni!

2Uram, kegyelmezz nekünk,
benned reménykedünk!
Légy karunk ereje reggelenként,
és szabadításunk bajaink idején!

3Dörgő hangodtól elfutnak a népek,
ha te felemelkedsz, szétszóródnak a nemzetek.

4Összeszedik a zsákmányt, ahogy begyűjtik a sáskát,
ahogy ugrik a szöcske, úgy ugranak rá.

5Fenséges az Úr, mert a magasságban lakik,
betölti Siont joggal és igazsággal.

6Biztonság lesz a te idődben,
bőséges jólét, bölcsesség és tudás;
az Úr félelme lesz a kincse.

7Íme, hírnökök kiáltoznak kint,
a béke követei keservesen sírnak.

8Elhagyatottak az utak,
nincsen, aki az ösvényen járna;
megszegték a szövetséget,
megvetették a tanúkat,
nem becsülték az embereket.

9Gyászol és bágyadozik az ország,
megszégyenül a Libanon, és hervadozik;
a Sáron olyan lett, mint a sivatag,
és lombját vesztette a Básán és a Kármel.

10»Most fölkelek – mondja az Úr –,
most felállok, most felemelkedem!

11Száraz füvet fogantok, pelyvát szültök;
leheletem, mint a tűz, megemészt titeket.

12A népek égetett mésszé lesznek,
mint levágott tövisek, tűzben égnek el.

13Halljátok meg, távollevők, mit tettem,
és ismerjétek meg, közellevők, hatalmamat!«

14Megrettentek Sionban a vétkesek,
remegés fogta el az istenteleneket.
Ki lakhat közülünk együtt az emésztő tűzzel?
Ki élhet közülünk az örök izzással?

15Aki igazságban jár, és igazat beszél,
aki megveti a zsarolással szerzett nyereséget,
és legyint a kezével, mert nem kell neki az ajándék,
aki bedugja fülét, hogy ne halljon vérontásról,
és bezárja szemét, hogy ne lásson rosszat:

16az magasságban fog lakni,
sziklaerőd lesz a fellegvára;
kenyerét megkapja, vize nem fogy el.

17Szemed a királyt szépségében nézi majd,
és messzire terjedő földet lát.

18Szíved emlékezik még a rémületre:
»Hol van az összeíró? Hol van, aki méricskélt?
Hol van, aki összeírta a tornyokat?«

19Az arcátlan népet nem látod már,
a homályos, érthetetlen beszédű népet,
melynek nyelve dadogó, értelmetlen.

20Nézd a Siont, ünnepeink városát!
Szemed látja Jeruzsálemet,
a nyugodt lakóhelyet,
a sátrat, melyet nem bontanak le,
cövekeit nem húzzák ki soha,
és egyetlen kötele sem szakad el!

21Az Úr fenséges lesz ott előttünk,
azon a helyen, ahol folyók hömpölyögnek,
mindenfelé széles folyamok;
nem jár rajtuk evezős hajó,
és hatalmas gálya nem szeli át őket.

22Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényhozónk,
az Úr a mi királyunk: ő szabadít meg minket.

23Meglazultak köteleid,
nem tartják árbocuk keresztrúdját,
nem feszítik ki a vitorlát.
Akkor majd osztoznak a vakok a sok prédán,
és a sánták zsákmányt zsákmányolnak.

24Nem mondja egy lakó sem: »Beteg vagyok.«
A nép, mely ott lakik, elnyeri bűne bocsánatát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

33,1 Jaj a perzsák (?) ellen, akiket még senki sem győzött le.

33,9 A Sáron a termékeny tengerparti síkság Jaffa és a Kármel között.

33,10 Ki az, aki megállhat az ítéletkor? (vö. Zsolt 15; Iz 24,3-5)

33,17 Egy próféta látomása a végső időkről: Jeruzsálemet hatalmas folyók termékenyítik majd, nem lesz többé betegség.

Előző fejezet Következő fejezet