Keresés a Bibliában

3 1Ezért vagyok én, Pál, Krisztus Jézus foglya értetek, a nemzetekhez tartozókért. 2Bizonyára hallottátok, hogy Istennek milyen kegyelmi adományában részesültem a ti javatokra, 3vagyis azt, hogy kinyilatkoztatásból megismertem a titkot, ahogyan már fentebb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megérthetitek belőle, hogy megismertem Krisztus titkát, 5amely más nemzedékek idejében nem volt ismert az emberek fiai előtt, úgy ahogyan most a Lélek által kijelentette szent apostolainak és prófétáinak: 6azt ugyanis, hogy a nemzetek Krisztus Jézusban társörökösök, tagjai az egy testnek, és együtt részesülnek az ígéretben az evangélium által. 7Ennek lettem én szolgája Isten kegyelmének adományából, melyet nekem juttatott hathatós ereje szerint. 8Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül ez a kegyelem: hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, 9és felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, 10hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház útján. 11Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. 12Benne, a belé vetett hit által járulhatunk bátran és bizalommal Istenhez. 13Ezért kérlek titeket, ne csüggedjetek el az értetek viselt megpróbáltatásaim miatt. Ezek a ti dicsőségetekre fognak szolgálni.
14Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, 15akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön: 16Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, 17hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, 19és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek Isten egész teljességével.
20Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, 21dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,6 Isten misztériumának nyílt kifejezése: miután lehullottak a védőfalak és korlátok, amelyekkel Isten a választott népet körülvette, hogy megőrizze tisztán a nekik adott kinyilatkoztatást, most minden nép meghívást kap, hogy velük együtt részesüljön az egyetlen megváltásban, amelyet Krisztus hozott az emberiségnek.

3,18 A szélesség...: a négy kifejezés egy tárgy méreteinek meghatározására szolgál; itt valószínűleg Krisztus szeretetére vonatkozik, amelyről a 19. v. beszél.

Előző fejezet Következő fejezet