Keresés a Bibliában

3 1S most kezdjük-e újra ajánlani magunkat? Talán nekünk is szükségünk van, mint egyeseknek, hozzátok szóló vagy tőletek való ajánló levelekre? 2A mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, ismeri és olvassa azt minden ember. 3Mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív húsból való tábláira.
(Kiv 24,12; Ez 11,19) 4Isten iránt ilyen bizalmunk Krisztus által van. 5Nem mintha magunktól, mintegy saját erőnkből képesek lennénk bármit is kigondolni, ellenkezőleg: a mi képességünk Istentől van. 6Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké: mert a betű öl, a Lélek pedig éltet.
7Ha már a halálnak a betűkkel, kövekre írt szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem nézhettek Mózes arcára arcának mulandó dicsősége miatt, 8hogyne lenne még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? 9Mert ha már a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, sokkal dicsőségesebb a megigazulás szolgálata. 10Sőt, ami ott dicsőséges volt, ezen túláradó dicsőség miatt már nem is dicsőséges. 11Mert ha a mulandó dicsőséges, sokkal dicsőségesebb a maradandó.
12Mivel tehát ilyen reménységünk van, nagy nyíltsággal beszélünk, 13s nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki leplet helyezett arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. (Kiv 34,33.35) 14De értelmük eltompult. Hisz mind a mai napig, amikor az Ószövetséget olvassák, ott van ugyanaz a lepel, nincs levéve, mert az csak Krisztusban tűnik el. 15Sőt, mind a mai napig, mikor Mózest olvassák, lepel takarja szívüket. 16De amikor az Úrhoz fordul, elvétetik a lepel. (Kiv 34,34) 17Mert az Úr Lélek, s ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.
(Kiv 16,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet