Keresés a Bibliában

Az apostoli küldetés jelentősége

A küldetés nagysága.

3 1Megint csak ajánlani kezdjük magunkat? Talán csak nem szorulunk – mint némelyek – hozzátok szóló vagy tőletek eredő ajánlólevélre? 2Ti vagytok ajánlólevelünk, szívünkbe írva. Ismeri és olvassa azt minden ember, 3mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. 4Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. 5Nem mintha saját erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni magunkról, hiszen képességünk Istentől származik. 6Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké. Hiszen a betű öl, a Lélek pedig éltet. 7Ha már a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcába, arcának múló ragyogása miatt, 8hogyan ne lenne sokkal dicsőségesebb a Lélek szolgálata? 9Ha ugyanis már annak szolgálata is dicsőséges, ami ítéletre vezet; mennyivel jobban bővelkedik dicsőségben a megigazulás szolgálata? 10Sőt, ami ott dicsőséges, ennek túláradó dicsőségéhez képest nem is dicsőséges. 11Ha ugyanis már a mulandó olyan dicsőséges, mennyivel inkább lesz dicsőséges a maradandó!

Az apostoli bátorság.

12Mivel tehát ilyen a reményünk, teljes nyíltsággal szólunk, 13nem úgy mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó szolgálatának végét. 14Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig ugyanaz a lepel borítja az Ószövetséget, amikor olvassák, és rajta is marad, mivel csak Krisztusban tűnik el. 15Sőt mind a mai napig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, 16de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a lepel. 17Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18Mi pedig mindnyájan födetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét és e szemléletében fokról fokra az ő képmásává változunk át az Úr Lelke által.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet