Keresés a Bibliában

85 1Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. (1Krón 25,1;26,1) 2Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat. (2Krón 36,22.23) 3Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela. (Zsolt 32,1) 4Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. (Ésa 51,22;52,2-12) 5Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat! (4Móz 14,11.12) 6Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod? (Ezék 20,23.26) 7Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? (Zsolt 71,20) 8Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk! (Zsolt 50,15) 9Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. 10Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. (4Móz 25,7.12.13.1Sám;2,30-33) 11Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. (4Móz 20,8.11.12) 12Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. (Ésa 4,2.3) 13Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. (Zsolt 67,7; Ésa 4,4.5) 14Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján. (Bir 3,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár