Keresés a Bibliában

84 1Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára. (1Krón 25,1.26) 2Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! (2Móz 14,8.23-28) 3Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé. (Zsolt 42,2.3;26,6.7) 4A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! (2Móz 15,1-21) 5Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela. (Zsolt 63,5;65,5) 6Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. (Zsolt 119,1;18,2.3) 7Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. (4Móz 11,31.32) 8Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. (Zsolt 132,13.14) 9Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela. (4Móz 16,32) 10Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját! (1Móz 15,1) 11Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában! (Zsolt 63,6) 12Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. (Zsolt 103,17.18;34,11.5Móz;28,1-13) 13Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned. (Zsolt 34,9;125,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár