Keresés a Bibliában

74 1Aszáf tanítása.
Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen? (Zsolt 80,1) 2Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, a melyen lakozol! (Zsolt 132,13.14) 3Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen! 4Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak: jeleiket tűzték fel jelekké. (Zsolt 27,10) 5Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. 6Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel. (1Kir 9,7.8) 7Szent helyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették. (1Kir 9,3) 8Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban. (Zsolt 5,5-7) 9Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart ez? (Siral 2,9) 10Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te nevedet? 11Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből: végezz! (Zsolt 7,16.17) 12Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, a ki szabadításokat mível e föld közepette. (Bir 3,31;4,24) 13Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a czethalak fejeit a vizekben. (2Móz 14,21.22;Ezék 29,3) 14Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek. (Zsolt 86,8) 15Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat. (Zsolt 24,1.2) 16Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot. (1Móz 1,9.10) 17Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad. (1Móz 8,22) 18Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te nevedet. (Zsolt 79,13) 19Ne adjad a fenevadnak a te gerliczédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképen! (2Móz 17,1) 20Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal. (2Móz 24,8) 21A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. (4Móz 14,22.34; Zsid 3,17) 22Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, a melylyel naponként illet téged a bolond! (4Móz 14,21-23; Zsid 4,3) 23Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók háborgatásáról, a mely szüntelen nevekedik! (Zsolt 137,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár