Keresés a Bibliában

62 1Az éneklőmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára. (1Krón 16,41) 2Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom. (2Sám 8,14) 3Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. (2Móz 3,7-10) 4Meddig támadtok még egy ember ellen; meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? (2Móz 14,10;2Móz 17,7) 5Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából; szeretik a hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela. (5Móz 32,29) 6Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. (Zsolt 125,1) 7Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. (Péld 18,10) 8Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. (Zsolt 61,4) 9Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. Szela. (Csel 7,42) 10Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a főembernek fiai; ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél. (Jób 31,24.25) 11Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek; a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok; 12Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. (Zsolt 18,24.25) 13Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint! (5Móz 32,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár