Keresés a Bibliában

61 1Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé. 2Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. (Zsolt 5,2) 3E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok. 4Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. (Péld 18,10) 5Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela. (Zsolt 36,8) 6Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. (Csel 7,45) 7Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd. (Zsolt 21,5) 8Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt. (2Sám 7,26; Zsolt 57,4;89,24.25) 9Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon. (Zsolt 21,14;56,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár