Keresés a Bibliában

62 1A karvezetőnek. Iditun szerint. Dávid zsoltára.

2Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,
mert tőle jön segítségem.

3Mert ő az én Istenem és szabadítóm,
oltalmazóm, hogy nagyon ne ingadozzam.

4Meddig támadtok mindnyájan egy emberre
és sújtjátok le,
mint megrogyott falat, megdőlt kerítést?

5Csakugyan úgy akarják ledönteni méltóságából;
A hazugságban gyönyörködnek.
Szájukkal áldást mondanak,
de szívükben átkoznak.

6Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,
mert tőle jön reménységem.

7Mert ő az én Istenem és szabadítóm,
oltalmazóm, hogy meg ne tántorodjam.

8Szabadulásom és dicsőségem Istenben van;
Erősségem Istene ő; Istenben van menedékem.

9Bízzatok benne, népek minden gyülekezete,
öntsétek ki előtte szíveteket;
Isten a mi menedékünk.

10Ádám fiai csupa hiábavalóság,
az emberek fiai csupa hazugság;
Ha mérlegre kerülnek, a füstnél is könnyebbek, ahányan csak vannak.

11Ne bízzatok az igazságtalanságban,
ne kívánjátok meg a rablott kincseket;
Ha a gazdagságban bővelkedtek,
ne kössétek hozzá szíveteket.

12Egyszer szólt Isten,
ezt a két dolgot hallottam:
Istené a hatalom,

13s tiéd, Uram, az irgalom;
És te megfizetsz kinek-kinek
cselekedetei szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

62,1 Bizalom-ének, feltehetően a királyok korának végéről. Egy ember, aki erejét és belső szilárdságát, kiegyensúlyozottságát egyedül Istennek köszönheti, mindenkit bizakodásra hív. Az emberek, legyenek bár mégoly hatalmasok is, nem tudnak megbízható támaszt nyújtani.

62,3 Javított szöveg (vö. 7. vers)

62,12 Ún. szám-mondás, vö. Jób 40,5.

62,13 Vö. Mt 25, 31-46. – Az ÚSz gyakran idézi: Mt 16,27; Róm 2,6; 2 Tim 4,14; Jel 2,23; 22,12.

Következő zsoltár