Keresés a Bibliában

60 1Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; (Zsolt 74,1;2Sám 6,2; Zsolt 99,1) 2Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. (2Sám 8,3.12.13) 3Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket! (Zsolt 44,10.11.1Sám;31,1.2.7) 4Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult. 5A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. (1Sám 31,1-6) 6Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. (Zsolt 44,14;79,4;137,7) 7Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket! (Zsolt 108,7) 8Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét: (Zsolt 108,8-14;110,1.2) 9Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm. (1Móz 49,8-10) 10Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj! (4Móz 24,17.18.2Sám;8,2) 11Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem? (1Krón 18,13) 12Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel? (Zsolt 18,30) 13Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. (Zsolt,60 5. 1 Sám. 31,1-6.) 14Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket. (2Sám 10,12.13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár