Keresés a Bibliában

60 1Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
2Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
3Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
4Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
5A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
6Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
7Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
8Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
9Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm.
10Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
11Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
12Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
13Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
14Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF