Keresés a Bibliában

Vágyódás Istenhez

61 1A karmesternek: Húros hangszerre. Dávidé. 2Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! 3A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! 4Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. 5Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! (Szela.) 6Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. 7Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek! 8Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt! 9Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár