Keresés a Bibliában

29 1Dávid zsoltára.
Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet! (Zsolt 96,7.8) 2Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. 3Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. 4Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges. (Ésa 30,31) 5Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is. (Ésa 2,12.13) 6És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. 7Az Úr szava tűzlángokat szór. (Ésa 66,15.16.2Thess;1,8) 8Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. (2Sám 11,15.17) 9Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső! (Zsolt 134,1.2) 10Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. (1Móz 6,17;8,1-3) 11Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. (5Móz 28,7.13;1Kir 4,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár