Keresés a Bibliában

29

1Zsoltár Dávidtól.
Adjatok az Úrnak, Istennek fiai,
adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet,

2adjatok dicsőséget az Úr nevének,
imádjátok az Urat szent ragyogásban!

3Az Úr hangja zeng a vizek fölött;
A fölséges Isten mennydörög,
ott van az Úr a nagy vizek fölött.

4Az Úr szava erősen zeng,
az Úr szava fenséges.

5Az Úr szava cédrusokat tördel,
a Libanon cédrusait összetöri az Úr.

6Szökell szavára mint a borjú,
a Libanon s a Szirjon, mint a fiatal bölény.

7Az Úr hangja tüzes lángokat szór,

8az Úr hangja megrendíti a pusztát,
megremegteti az Úr Kádes pusztáját.

9Az Úr hangja a szarvasünőket vajúdásba hozza,
a sűrűséget megritkítja,
s templomában mindenki így szól: Ó, mily dicső!

10Az Úr a vízár fölött trónol,
és az Úr trónol, mint király örökké.

11Az Úr hatalmat ad népének,
és békességgel áldja meg népét az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

29,1 Himnusz, amely a Biblia legkorábbi szövegei közé tartozik. Valószínűleg még az izrelita törzsek honfoglalása előtt keletkezett Kánaánban, és eredetileg feltehetően nem is Izrael Istenére vonatkozott. Egy jahvista teológus feldolgozásában vált a szöveg Izrael Istenének dicsőítésévé. Az Úr itt már nem egyszerűen a vihar istene, hanem a természeti jelenségek független ura.

29,6 Szirjon: az Antilibanon legmagasabb hegyének, a Hermonnak föníciai neve, vö. MTörv 3,9.

29,8 A Kádes-puszta Dél–Palesztínában található.

Következő zsoltár