Keresés a Bibliában

26 1Dávidé.
Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. (Zsolt 18,24.25) 2Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. (Zsolt 139,23) 3Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. (Zsolt 11,5.1Kir;14,8) 4Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam. (Zsolt 1,1; Jób 31,5) 5Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. (Zsolt 101,7.8) 6Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram! (5Móz 21,6.7;Zsolt 27,6) 7Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. (Ésa 35,4) 8Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét. (Zsolt 42,23;27,4;2Sám 6,1.7) 9Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, (Zsolt 5,6.7;11,5) 10A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. (Zsolt 89,6) 11Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. (Zsolt,26 3-6.) 12Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben. (Zsolt 1,1.2;18,22.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár