Keresés a Bibliában

26

1Dávidtól.
Szolgáltass, Uram, igazságot nekem,
mert ártatlanságban járok,
s az Úrba vetett bizalmam nem inog meg.

2Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem,
próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet!

3Mert szemem előtt van irgalmasságod,
s a te igazságodban járok.

4Nem ültem együtt a hivalkodókkal,
és nem jártam az alattomosokkal.

5Gyűlölöm a gonoszok társaságát,
nem ülök le az istentelenekkel.

6Ártatlanságban mosom kezemet,
és körülveszem oltárodat, Uram,

7hogy halljam a dicséret szavát,
és hirdessem minden csodatettedet.

8Uram, szeretem házad rejtekét,
és dicsőséged lakóhelyét.

9Istenem, ne pusztítsd el a gonoszokkal együtt lelkemet,
s éltemet a vér embereivel,

10akiknek kezéhez gonoszság tapad,
és jobbjuk telve van megvesztegetéssel.

11Én azonban ártatlanságomban járok,
ments meg engem, irgalmazz nekem!

12Lábam egyenes úton áll,
a gyülekezetekben áldom az Urat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

26,1 Bizalom-ének, amely feltehetően a perzsa időkben keletkezett. Egy ártatlanul megvádolt ember keres menedéket vádlói elől a templomban. A helyzet megegyezik a 1Kir 8,31-32-ben leírtakkal. A megigazulási szertartáson keresztül a gyanúsított igazolja ártatlanságát.

26,1 A kérelmező nem tudja önmagát felmenteni a bűnösség vádja alól, csak Isten tudja ügyét megvizsgálni. – A szemita felfogás szerint a szív a gondolkodás, a döntés és az akarat székhelye, a vesék viszont az érzékelés és az érzelem székhelyei.

26,6 Vö. Mt 27,24. A beszélő a bizonyítási eljárás során a kultikus parancsokat is teljesíti (kézmosás, az oltár körüljárása és tömjénezés).

Következő zsoltár