Keresés a Bibliában

24 1Dávid zsoltára.
Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. (2Sám 23,1;2Móz 19,5) 2Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. (2Pét 3,5) 3Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? (Zsolt 15,1-5) 4Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 5Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. (Ésa 18,18) 6Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela. (2Kir 19,35-37; Zsolt 76,4-7) 7Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. (Zsolt 118,19) 8Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. 9Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! (Zsolt,24 7.) 10Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela. (Zsolt,24 8.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár