Keresés a Bibliában

24 1Dávid zsoltára.
Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela.
7Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF