Keresés a Bibliában

24

1Zsoltár Dávidtól.
Az Úré a föld s ami azt betölti,
a földkerekség és minden lakója.

2Mert ő alapította a tengerekre,
s a folyók fölé ő állította.

3Ki mehet fel az Úr hegyére?
Ki állhat meg az ő szent helyén?

4Az, akinek keze ártatlan, akinek szíve tiszta,
aki magát hiúságra nem adja,
s nem tesz hamis esküt.

5Az ilyen áldást nyer az Úrtól,
s irgalmat Istentől, oltalmazójától.

6Ez azok nemzedéke, akik őt keresik,
akik Jákob Istenének arcát keresik.

7Táruljatok fel, hatalmas kapuk,
táruljatok fel, örök kapuk,
hadd vonuljon be a dicsőség királya!

8Ki az a dicsőség királya?
Az erős és hatalmas Úr,
a harcban hatalmas Úr.

9Táruljatok fel, hatalmas kapuk,
táruljatok fel, örök kapuk,
hadd vonuljon be a dicsőség királya!

10Ki az a dicsőség királya?
A seregek Ura,
ő a dicsőség királya.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,1 Körmeneti ének, valószínűleg a királyok korai korszakából származik. A szöveg három részből áll (1-2.3-6.7-10). Hátterét feltehetően a frigyládának Jeruzsálembe való szállítása képezi (vö. 2 Sám 6,12-19).

24,1 A Teremtő dicsérete: az egész földkerekség az övé, ő azonban Jeruzsálemet választotta lakóhelyéül.

24,1 Vö. 1 Kor 10,26

24,3 A zarándokok kérdésére (»Ki mehet fel az Úr hegyére?«) a választ a papok vagy az előénekesek adják (4-5), a feltételek felsorolásával.

24,6 Jákob Istene: a szír szöveg alapján javítva.

24,7 Az egyik kórus kéri, hogy nyissák ki a város (vagy a templom) kapuit; egy másik csoport a király dicsőségét magasztalja.

24,10 A Seregek Ura: mint a hadseregek legfőbb vezérét nevezi meg Jahvét.

Következő zsoltár