Keresés a Bibliában

23

1Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm,

2zöldellő legelőkön adott nekem helyet,
csöndes vizekhez vezetett engem.

3Felüdítette lelkemet,
és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

4Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.
Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

5Asztalt terítettél számomra
azok előtt, akik szorongatnak engem;
olajjal kented meg fejemet,
és kelyhem csordultig töltötted.

6Mert jóságod és irgalmasságod
kísér engem életem minden napján,
hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,1 Bizalom-ének a perzsa időkből.

23,1 A régi keleti népek gyakran beszélnek úgy Istenről vagy az Úrról, mint a népek pásztoráról. Izrael is átveszi ezt a képet Istennel kapcsolatban, sőt, Isten fölkentjére, a királyra is vonatkoztatja.

23,6 Az Úr házában lakjam: a görög és szír szöveg alapján javítva (a héberben: az Úr házába visszatérek).

Következő zsoltár