Keresés a Bibliában

21 (20). ZSOLTÁR. HÁLAÉNEK A KIRÁLYÉRT

21 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Hatalmadnak örül, Uram, a király, és segítséged láttán hangosan ujjong. 3Teljesítetted szívének kívánságát, nem tagadtad meg tőle ajkának kérését. 4Eléje siettél üdvözítő áldással, s fejére színarany koronát helyeztél. 5Életet kért tőled, s te megadtad neki a napok teljességét mindörökre. 6Segítségeddel nagy lett a hírneve, fönséggel és dicsőséggel övezted. 7Áldássá tetted őt minden időkre, s színed előtt örömmel töltötted el. 8Hiszen a király az Úrban bizakodik, a Magasságbeli kegyelmének erejéből nem fog meginogni. 9Emeld föl a kezed elleneid ellen, s akik gyűlölnek, azokra sújtson le jobbod! 10Égjenek, mint a kemence tüzében azon a napon, amelyen arcod megjelenik! Semmisítse meg őket az Úr haragjában, eméssze meg őket a tűz! 11Töröld el nemzetségüket a földről, s ivadékukat az emberek fiai közül! 12Bár rosszat forralnak és cselt szőnek ellened, győzni sohasem fognak. 13Hiszen te mind megfutamítod őket, s nyilaikat arcukba vezényled.

22 (21). ZSOLTÁR

14Kelj fel, uram, erőddel, s mi majd ünnepi éneket zengünk hatalmadról!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár