Keresés a Bibliában

20 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. (5Móz 28,58; Péld 18,10) 3Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. 4Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. 5Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. (Zsolt 21,3) 6Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! (Zsolt 13,6.2Sám;8,1-5) 7Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. (2Sám 5,12) 8Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. (1Sám 17,45; Zsolt 33,16;44,7.8) 9Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. (Zsolt 79,4) 10Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. (Jer 24,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár