Keresés a Bibliában

13 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. (2Sám 23,1;1Krón 25,1) 2Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem? (Zsolt 77,8-11;Zsolt 10,1) 3Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? (Péld 24,16.2Kor;4,8.9) 4Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra; (Péld 10,3;13,23) 5Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. (Zsolt 25,2) 6Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem! (Zsolt 4,7.8;5,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár