Keresés a Bibliában

126 1Grádicsok éneke.
Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. (1Krón 15,13;16,35; Ezsdr 1,1-5;2,1) 2Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! (Sof 3,20) 3Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. 4Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! (2Krón 15,13;16,35) 5A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. 6A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár