Keresés a Bibliában

127 1Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. (Zsolt 6,32.33) 2Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget. (Ezék 12,19;Máté 6,31-33) 3Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom. (Zsolt 128,3-6.1Móz;35,5) 4Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. 5Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. (Zsolt,127 4.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár