Keresés a Bibliában

125 1Grádicsok éneke.
A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely meg nem inog, örökké megáll. (Zsolt 78,68.69) 2Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké. (Zsolt 34,8) 3Mert nem pihen meg a gonoszság pálczája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak. (5Móz 5,32) 4Tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívök szerint igazakkal! (Zsolt 112,4) 5A görbe utakra tévedezőket pedig ragadtassa el az Úr, együtt a gonosztevőkkel; békesség legyen Izráelen! (Zsolt 5,5-7;Gal 6,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár