Keresés a Bibliában

113 1Dicsérjétek az Urat.
Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét, 2Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! (Dán 2,20) 3Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve! (Malak 1,11) 4Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken. (Jer 39,9) 5Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik? 6A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön; (2Kir 25,1.11) 7A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból, (1Sám 2,8; Zsolt 107,41) 8Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé; (Jer 51,50) 9A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár