Keresés a Bibliában

112 1Dicsérjétek az Urat.
Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. (Zsolt 1,1-3) 2Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik. 3Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. (2Móz 15,22) 4Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz. (4Móz 21,21-25) 5Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi. 6Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. (4Móz 21,21-25) 7Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. (4Móz 21,33-35) 8Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz. 9Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. (2Kor 9,8.9) 10Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár