Keresés a Bibliában

112 1Dicsérjétek az Urat.
Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
2Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.
3Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
4Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz.
5Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.
6Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.
7Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.
8Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
9Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.
10Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF