Keresés a Bibliában

114 1Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: (2Móz 13,3) 2Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága. (Jer 50,1-3;51,1-49) 3A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula. (2Móz 14,21;Józs 3,13.16) 4A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai. (Zsolt 9,2;Zsolt 82,1.6) 5Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? (Zsolt 132,7) 6Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai? 7Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt, (Zsolt 68,32.33) 8A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává. (2Móz 17,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár