Keresés a Bibliában

114 1Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
2Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.
3A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
4A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
5Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
6Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
7Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,
8A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF