Keresés a Bibliában

113

1ALLELUJA!
Dicsérjétek az Urat, ti szolgái,
dicsérjétek az Úr nevét!

2Áldott legyen az Úr neve
most és mindörökké!

3Napkelettől napnyugatig
dicsértessék az Úr neve!

4Fölséges az Úr minden nemzet fölött,
dicsősége fölülmúlja az egeket.

5Ki olyan mint az Úr, a mi Istenünk,
aki a magasságban lakik,

6de lehajol hogy letekintsen az égre és a földre?

7Fölemeli a nincstelent a porból,
fölsegíti a szegényt a sárból,

8hogy helyet adjon neki a fejedelmek között,
népének fejedelmei között.

9Úgy lakhat házában a gyermektelen asszony,
mint a fiain örvendő anya.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

113,1 Ezeknek a dicsőítő énekeknek a három nagy zsidó ünnep liturgiájában volt állandó helye. Pászka ünnepén étkezés előtt a 113-114. zsoltárt énekelték, étkezés után pedig a 115-118. zsoltárt (vö. Mt 26,30).

113,1 Liturgikus ének a fogság előtti időkből. Két énekes csoport (1-4.5-9 v.) énekli.

113,1 Az Úr szolgája (pap vagy levita) dicsőítésre szólít fel.

113,5 A második csoport dicsőíti a fölséges Istent.

Előző zsoltár Következő zsoltár