Keresés a Bibliában

2 1Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek. (1Móz 12,1-4) 2Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek. (1Móz 35,27) 3Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; (1Móz 14,18-20) 4Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék, (1Pét 3,3.4) 5Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. (1Pét 3,1.2;2Pét 2,12) 6Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek: (1Móz 48,21;1Móz 47,9) 7Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, (4Móz 18,21) 8Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. (1Pét 2,12) 9A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek, (2Móz 3,6) 10Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. (1Móz 22,2.9-12) 11Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, (Ján 3,16;1Tim 2,4) 12A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: (Ján 1,4) 13Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; (Fil 3,20) 14A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. (Gal 1,4) 15Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen. (1Móz 50,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet