Keresés a Bibliában

2 1Te azonban azt tanítsd, ami megegyezik az egészséges tanítással! 2Az idős férfiak legyenek megfontoltak, viselkedjenek méltósággal, legyenek józanok; a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban szilárdak! 3Hasonlóképpen az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek! Senkit se rágalmazzanak, ne legyenek a mértéktelen borivás rabjai; legyenek képesek nemes dolgok tanítására, 4hogy arra ösztönözzék a fiatal asszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket; 5hogy józanok, tiszták, háziasak, jók, a férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy
Isten igéje miattuk hitelét veszítse!
6Hasonlóképpen buzdítsd az ifjakat, hogy mindenben legyenek józanok! 7A jó tettekben te magad mutass példát: a tanításban romlatlanságot, a magatartásban méltóságot! 8Beszéded legyen kifogástalan és megbízható, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk!
9Buzdítsd a rabszolgákat, hogy mindenben engedelmeskedjenek uraiknak! Legyenek készségesek, és ne feleseljenek, 10ne lopjanak, hanem tanúsítsanak osztatlan hűséget, hogy mindenben díszére váljanak a mi üdvözítő Istenünk tanításának!
11Mert megjelent Isten kegyelme minden ember üdvösségére, 12és arra nevel minket, hogy az istentelenséget és a világi szenvedélyeket megtagadva józanul, igazságosan és istenfélelemben éljünk e világban, 13amíg várjuk, hogy beteljesedik boldog reményünk, és megjelenik a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége. 14Ő értünk adta önmagát, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítva jó tettekben buzgó, választott népévé tegyen.
15Ezt tanítsd! Buzdíts és fegyelmezz teljes határozottsággal! Senki meg ne vessen téged!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet