Keresés a Bibliában

3 1Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván. (2Móz 17,2-7) 2Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos; (Tit 1,5-6;Tit 1,7.8) 3Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó; (Eféz 4,17.18; Tit 3,3; Róm 1,28.29) 4Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (4Móz 14,21-24) 5(Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) (5Móz 29,18) 6Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék. (1Tim 10,25; Júd 1,21-23) 7Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék. (1Pét 2,12) 8Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók; (Csel 6,3) 9Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. (4Móz 14,24.30) 10És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek. (Eféz 1,9;Csel 9,6.15.20.24) 11Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. (4Móz 14,22) 12A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják. (Ésa 48,10; Jak 1,2.3) 13Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. (Mát 25,21) 14Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek; (Márk 16,16) 15De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. (Zsolt 95,11) 16És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. (Ján 1,1.10.11; Fil 2,5-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet