Keresés a Bibliában

3 1Igaz beszéd ez: aki püspökségre vágyik, derék dolgot kíván. 2Éppen azért a püspöknek feddhetetlennek, egyszer nősült férfinak, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, vendégszeretőnek, tanításra alkalmasnak kell lennie. 3Nem iszákosnak és verekedőnek, hanem szelídnek, nem viszálykodónak és kapzsinak, hanem olyannak, 4aki házát jól vezeti, fiait engedelmességben és mindenképpen tisztességben tartja, 5hiszen aki a maga házát nem tudja vezetni, hogy tudná gondját viselni Isten egyházának? 6Ne legyen újonnan megtért ember, nehogy felfuvalkodjék, és ugyanaz az ítélet érje, mint az ördögöt. 7A kívül levőktől is jó tanúságot kell kapnia, nehogy gyalázatba és az ördög kelepcéjébe essék.
8A diákonusok hasonlóképpen tisztességes emberek legyenek, nem kettős nyelvűek, nem a sok bor hívei, nem rút haszonlesők; 9olyanok, akik tiszta lelkiismerettel őrzik magukban a hit titkát. 10Először ezeket is próba alá kell vetni, s csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. 11Az asszonyok hasonlóképpen tisztességesek legyenek, nem megszólók, józanok, és mindenben megbízhatóak. 12A diákonusok egyszer nősült férfiak legyenek, olyanok, akik gyermekeiket és házukat jól vezetik. 13Mert akik szolgálatukat jól végzik, szép rangot és a Krisztus Jézusban való hitben nagy bizalmat szereznek maguknak.
14Azért írom ezeket neked – bár remélem, hogy hamarosan hozzád jutok –, 15hogy ha késlekedném is, tudd, hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja.

16Márpedig nyilvánvalóan nagy dolog a jámborság titka, amely
testben kinyilvánította magát,
a Lélek által igazolást nyert,
bemutatták az angyaloknak,
a nemzetek között hirdették,
világszerte hittek benne,
s fölment a dicsőségbe.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A püspökség: a görög kifejezés felügyelőt jelent; itt még nem kell a mai értelemben vett püspöki méltóságra gondolni. Ebben a korban ez az egyházi feladatkör még csupán egy volt a többi között, az istentiszteleti rend felügyeletét foglalta magában, vagy más, hasonló szervező tevékenységet jelentett. Mivel inkább szolgálatot jelentett, sokak számára kevésbé volt vonzó, mint a karizmák: a prófétálás, a tanítás, a nyelveken szólás. Pál dicséri azt, aki ezt a szolgálatot akarja végezni.

Előző fejezet Következő fejezet