Keresés a Bibliában

Az egyházi elöljárók.

3 1Igaz beszéd ez: aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. 2A püspöknek ugyanis kifogástalannak, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, (szemérmesnek), vendégszeretőnek, tanításra termettnek kell lennie. 3Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, ne veszekedő, sem kapzsi. 4Saját házában legyen jó gazda, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre fogja. 5Aki ugyanis tulajdon házában nem jó gazda, hogyan is tudná gondját viselni Isten egyházának? 6Újonnan megtért se legyen, hogy föl ne fuvalkodjék, s az ördög sorsára ne jusson. 7A kívülállók előtt is jó híre legyen, hogy meg ne szólják és az ördög csapdájába ne kerüljön.

A diakónusok.

8A diakónusok szintén tisztességesek legyenek, ne kétszínűek, sem borisszák vagy piszkos haszonra lesők. 9A hit titkát tiszta lelkiismerettel őrizzék. 10Ki kell előbb próbálni őket, és csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. 11Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek, rágalmazást kerülők, mértéktartók és mindenben megbízhatók. 12A diakónus legyen egyszer nősült, gyermekeinek és otthonának jó elöljárója. 13Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre és a Krisztus Jézusba vetett hitben való bizalomra tesz szert. 14Mindezt azért írom neked – bár remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád –, 15hogy ha késném is, tudd, hogyan kell viselkedned az Isten házában, mely az élő Isten egyháza s az igazság oszlopa és biztos alapja. 16Kétségkívül nagy dolog az istenfélő élet titka: Testben nyilvánvaló lett,
igazolást nyert lélekben,
megjelent az angyaloknak,
pogányoknak hirdették,
világszerte hittek benne,
fölment a dicsőségbe.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet