Keresés a Bibliában

Bevezetés

1 1Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, 2e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is. 3Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután pedig a bűntől megváltott, az isteni Fölség jobbjára ült a magasságban,

Krisztus személyének fölsége

4s annyival kiválóbb lett az angyaloknál, amennyivel az övéknél különb nevet örökölt.

Krisztus kiválóbb az angyaloknál.

5Ugyan melyik angyalnak mondta valaha Isten: „Az én Fiam vagy, én ma szültelek”? Vagy pedig:
„Én atyja leszek, ő meg a Fiam”? 6Mikor aztán elsőszülöttjét bevezeti a világba, azt mondja: „Imádja őt Isten minden angyala.” 7Az angyalokról viszont:
„A gyors szelek a te angyalaid,
tüzes villámok szolganépeid.” 8Fiának ellenben:
„Trónod, Isten, áll örök időre,
királyi pálcád igazság vesszője, 9szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened,
a vigasságnak olajával,
minden barátaid felett.” 10Továbbá:
„Kezdetben, Uram, a földet teremtetted,
az egek a te kezedből születtek, 11elmúlnak mindezek, te megmaradsz,
mint ócska köntös, úgy avulnak el, 12mindent mint rossz ruhát a változásnak adsz,
te pedig ugyanaz vagy,
és éveid nem fogyatkoznak el.” 13Ugyan melyik angyalnak mondta valaha:
„Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábad alá zsámolyul alázom
valamennyi ellenségedet.” 14Ugye szolgáló lelkek ők valamennyien? Küldetésüket azoknak szolgálatára kapták, akik örökölni fogják az üdvösséget.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet