Keresés a Bibliában

2 1Ezért kell annál pontosabban megtartanunk mindazt, amit hallottunk, hogy a céltól el ne sodródjunk. 2Ha ugyanis már az angyalok által meghirdetett igének akkora ereje volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, 3hogyan menekülnénk meg mi, ha nem törődünk ilyen magasztos üdvösséggel? Hiszen az Úr kezdte hirdetni, majd a fültanúk tanúskodtak hűségesen mellette, 4Isten pedig velük együtt igaznak bizonyította jelekkel, csodákkal, különböző hatalomnyilvánításokkal meg a Szentlélek tetszése szerint osztott adományokkal.

Az emberiség megváltó királya.

5Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem angyalok alá rendelte Isten. 6Sőt, egy helyütt valaki nyomatékosan ki is fejezte: „Mi hát az ember, hogy eszedbe jut,
s az ember fia, hogy meglátogatod? 7Angyalaid alá csak kevéssel aláztad,
dicsőséggel, nagysággal koronáztad, 8(fölébe rendelted kezed minden művének,)
lába alá vetetted a mindenséget.”
Azzal ugyanis, hogy mindent uralma alá vetett, semmit sem hagyott, ami ne volna alávetve neki. Most azonban még nem látjuk, hogy minden uralma alatt állna. 9Azt viszont látjuk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját kapta, hiszen Isten irgalmas akaratából mindenkiért megízlelte a halált. 10Illő volt ugyanis, hogy Isten, akiért és aki által a mindenség lett, úgy vezesse dicsőségre számos fiát, hogy üdvösségük szerzőjét a szenvedés útján tegye tökéletessé. 11Hiszen egytől van mindkettő: a megszentelő és megszentelt is. 12Ezért nem szégyelli, hogy testvéreinek hívja őket, amikor azt mondja:
„Hirdetlek majd testvéreimnek téged,
gyülekezetben áldom dicsőséged.” 13Továbbá: „Bizalommal ráhagyatkozom.” 14Majd ismét: „Íme én és gyermekeim, akiket Isten nekem adott.”Mivel pedig a gyermekek teste-vére közös, ugyanúgy részesült azokban ő is. 15Így akarta halála által legyőzni azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik az ördögöt, és így akarta fölszabadítani azokat, akik a halál félelméből egész életükön át szolgasorban sínylődtek. 16Hiszen nem az angyaloknak fogta pártját, hanem Ábrahám utódainak. 17Minden tekintetben hasonlóvá kellett tehát lennie testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen és kiengesztelje a nép bűneit. 18Így, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet