Keresés a Bibliában

Jézus működésének színtere.

12Amikor (Jézus) meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszavonult Galileába. 13Elhagyta Názáret (városát) és a tómelléki Kafarnaumba, Zabulón és Neftali vidékére költözött. 14Így beteljesedett Izajás próféta szava: 15„Zabulón földje és Neftali földje,
a tenger menti út a Jordánon túl,
a pogányok Galileája, 16a nép, mely sötétségben ült,
nagy világosságot pillantott meg,
és világosság támadt azoknak,
akik a halál árnyékában és országában laknak.”

Az első tanítványok.

17Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. „Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa!”

KNB SZIT STL BD RUF KG