Keresés a Bibliában

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. 13Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában, 14hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:

15»Zebulon földje és Naftali földje,
a tengeri út, a Jordánon túl,
a pogányok Galileája;

16a nép, amely sötétségben ült,
nagy fényt látott,
s akik a halál országában és árnyékában ültek:
fény virradt rájuk«
.

17Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani: »Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.«

KNB SZIT STL BD RUF KG