Keresés a Bibliában

Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15)

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. 13Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: 15„Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad.” 17Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!

KNB SZIT STL BD RUF KG